Carrer Pujades 350, 08019, Barcelona - Espanya +34 932 128 108
premis_2018_web_FIS.png
premis_2018_web_FIS.png

Avís legal

1. INFORMACIÓ GENERAL

1.1. En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), en especial del que disposa l’article 10, li informen de les següents dades identificatives:

  • Denominació: Fundació Infermeria i societat (la Fundació)
  • Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona.
  • CIF: G66474784.
  • Telèfon: 932 128 108.
  • Adreça electrònica:

1.2. L’accés a aquesta pàgina web és gratuïta excepte el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. La pàgina web està creada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris a la informació, activitats, productes i serveis propis o de tercers que ofereix aquesta fundació.

1.3. L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (en endavant l’usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per Fundació Infermeria i Societat, en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la pàgina web i durant el temps que es trobi connectat a la pàgina web o a algun dels serveis que es faciliten a través de la mateixa. És responsabilitat de l’usuari llegir aquest Avís Legal sempre que accedeixi a aquesta pàgina web, doncs les condicions d’ús poden ser modificades. Si l’usuari no està d’acord amb les presents condicions, haurà d’abstenir-se de l’ús d’aquesta pàgina web.

1.4. Alguns serveis de la pàgina web poden estar sotmesos a condicions particulars i instruccions que, si s’escau, substitueixen, complementen i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’usuari abans d’iniciar el servei corresponent.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

2.1. L’usuari reconeix i accepta que les marques, noms comercials, signes, logotips, textos, imatges, sons, fitxers, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos a la web, programes d’ordinador, codis font i la pàgina web en el seu conjunt estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de la Fundació Infermeria i Societat i/o de tercers, els quals tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los.

Qualsevol ús o explotació d’aquests drets estarà subjecte a l’autorització prèvia i expressa per part de la Fundació Infermeria i Societat o el tercer titular dels drets afectats.

2.2. Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, transmissió i, en general, qualsevol forma d’explotació per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta web, llevat en els casos previstos a la llei o que es disposi de l’autorització prèvia de la Fundació Infermeria i Societat.

2.3. Queda prohibit descompilar, realitzar enginyeria inversa, suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que estiguin instal·lats a la pàgina web. L’usuari es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se la Fundació l’exercici de quantes accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims interessos. 

3. CONDICIONS D’ÚS

3.1. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb el present Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions, com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic.

3.2. A aquest efecte, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers o que sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) de la Fundació i/o de tercers.

3.3. La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’usuari.

3.4. L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o intentar obtenir, els continguts de la web per mitjans o procediments diferents dels quals s’hagin posat a la seva disposició o indicat a l’efecte o dels que s’utilitzen habitualment a la xarxa. La Fundació Infermeria i societat no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics dels usuaris a causa que aquests hagin usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

3.5. D’acord amb el que estableix la clàusula 6 d’aquest Avís Legal, així com la Política de Protecció de Dades aplicable en cada moment, la utilització de certs serveis o sol·licituds dirigits a la Fundació estan condicionats a omplir el corresponent formulari.

3.6. La informació que l’usuari faciliti a través dels formularis de la pàgina web haurà de ser certa. L’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la informació facilitada a la Fundació. En tot cas, l’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses, inexactes o incomplertes que realitzi i dels perjudicis que això pogués causar a la Fundació i/o a tercers per la informació que faciliti.

3.7. Quan la pàgina web permeti la divulgació de continguts per part de l’usuari, com per exemple els comentaris en els articles publicats, aquests seran conforme a la llei, les presents condicions, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

4. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

4.1. Aquest lloc web té com a objectiu principal informar sobre la missió, projectes i activitats de la Fundació i sobre la professió infermera, els continguts del mateix són de caràcter informatiu i orientatius, per tant no han de ser considerats com assessorament legal o infermer. La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització.

4.2. La Fundació Infermeria i societat no es fa responsable de les decisions preses a partir de la informació subministrada en la pàgina web ni dels danys i perjudicis produïts a l’usuari o tercers amb motiu de les actuacions que tinguin com únic fonament la informació obtinguda d’aquesta web.

4.3. La Fundació Infermeria i societat queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions, de la publicitat i d’opinions facilitades pels usuaris a la pàgina web.

4.4. La Fundació Infermeria i societat no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, doncs l’accés no implica l’obligació de la Fundació de garantir la inexistència de virus o altres elements informàtics lesius. És responsabilitat dels usuaris comptar amb eines adequades per detectar i desinfectar els programes informàtics lesius.

4.5. La Fundació Infermeria i societat es reserva el dret a modificar, actualitzar, suspendre, interrompre o suprimir en qualsevol moment els continguts i serveis de la web sense prèvia notificació.

4.6. La Fundació Infermeria i societat no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descarrega o utilitat dels elements o informacions contingudes a les pàgines de la Fundació, que poden ser interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. La Fundació Infermeria i societat no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués causar.

4.7. En aquesta web s’inclouen enllaços per accedir a pàgines web alienes, en aquests casos la Fundació Infermeria i societat actua com a prestador de serveis d’intermediació d’acord amb el disposat a l’article 17 de la LSSI i la Fundació no es fa responsable dels continguts, informacions o imatges dels enllaços que es troben a la web i que permeten l’accés a altres pàgines d’Internet. La Fundació Infermeria i societat només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en les pàgines web enllaçades en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

Si l’usuari té coneixement del contingut il·lícit, inadequat, denigrant, violent o contrari a la moral d’una pàgina web enllaçada pot comunicar-ho a la Fundació indicant les seves dades personals (nom, adreça, telèfon i correu electrònic), la descripció dels fets que manifestin el caràcter il·lícit o inadequat de la pàgina web enllaçada i, en cas que s’hagin vulnerat drets, les dades personals del titular dels drets infringits així com el títol que acrediti la legitimació.

La recepció d’aquesta comunicació no suposarà el coneixement efectiu per part de la Fundació de les activitats i continguts indicats pel comunicant.

4.8. La Fundació Infermeria i societat no coneix els continguts i els serveis enllaçats i per tant no es fa responsable dels danys i perjudicis per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts i serveis de les pàgines web enllaçades.

5. ENLLAÇOS A LA WEB DE LA FUNDACIÓ INFERMERIA I SOCIETAT

1.1. L’usuari que vulgui introduir un enllaç des de la seva pàgina web a la pàgina web de la Fundació haurà de complir amb les següents obligacions:

- L’enllaç vincularà a la pàgina web principal, llevat autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda.

- Queda prohibit l’ús de frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d’Internet diferents a les de la pàgina web de la Fundació.

- La pàgina d’enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

- Des de la pàgina web on s’enllaça la web de la Fundació no es realitzaran manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre la Fundació, el seu personal, la qualitat dels serveis que presta o qualsevol altre professional d’infermeria a tot el territori de l’Estat.

- El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol signe distintiu de la Fundació dins el seu propi lloc web, llevat que tingui autorització prèvia i expressa de la Fundació.

- L’existència d’un enllaç no implica l’existència de relacions entre la Fundació i el propietari del lloc web, ni l’acceptació ni aprovació per part de la Fundació dels seus continguts o serveis.

6. PROTECCIÓ DE DADES

6.1. La Fundació Infermeria i societat garanteix el compliment de les obligacions derivades de la normativa de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD). La Fundació posa a disposició dels usuaris la Política de Protecció de Dades i la Política de Galetes o Cookies que hauran d’acceptar quan facilitin les seves dades a través d’aquesta pàgina web.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE

7.1. Les presents condicions d’ús queden subjectes a la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i la Fundació renuncien al seu fur propi que els pogués correspondre i acorden sotmetre’s expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

Donatius

Considera donar suport als nostres esforços. Contribueix a fer més forta la infermeria.


Col·laboradors

Empreses i institucions que ens han donat suport:

ama seguros logo bancsabadell