Carrer Pujades 350, 08019, Barcelona - Espanya +34 932 128 108
005.png
003.png

La Fundació: missió, visió i valors

colegihomeLa Fundació Infermeria i Societat (FIS) neix el 2015 per acord de l’Assemblea General Ordinària del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona amb la missió d’impulsar el compromís amb el progrés del coneixement i el desenvolupament de les cures infermeres en benefici de la salut de les persones i la seva capacitat d’autocura a partir dels principis i valors de la disciplina infermera.

Així doncs, Infermeria i Societat neix per coordinar els esforços de les infermeres, a nivell individual i col·lectiu, i els d’altres institucions i empreses afins a la nostra missió per fomentar la salut, el benestar i la qualitat de vida de les persones i de la comunitat que les integra.

La manera de fer-ho que creiem que és més eficient és treballar per l'expansió del rol de la infermera i la implementació de les cures infermeres, ja que l’evidència científica mostra que les societats on els ciutadans accedeixen a cures infermeres de qualitat i suficients viuen millor i més temps.

La nostra tasca s’emmarca en l'humanisme i en visions més holístiques de la salut, de què es desprenen sis valors bàsics: la responsabilitat social i sobre tot allò que fem, el compromís amb la nostra missió i la societat, la solidaritat amb les persones -especialment amb les més vulnerables-, el respecte a les persones i els grups, la transparència en la gestió dels nostres recursos i la cooperació com a forma bàsica de treball.

La Fundació Infermeria i societat té com a eixos vertebradors en el marc de l'humanisme:

  • Les persones 
  • El compromís professional, social i personal 
  • La implicació amb el fet de tenir cura de les persones i de l'entorn
  • Posar en valor el treball de la infermera en la seva pràctica quotidiana 

 

Consulta els nostres estatuts

A banda dels nostres estatuts, també ens regim pel marc general de gestió de les fundacions catalanes, recollit per la Coordinadora Catalana d'Entitats.

Donatius

Considera donar suport als nostres esforços. Contribueix a fer més forta la infermeria.


Col·laboradors

Empreses i institucions que ens han donat suport:

ama seguros logo bancsabadell