Carrer Pujades 350, 08019, Barcelona - Espanya +34 932 128 108
Slider

La Fundació: missió, visió i valors

colegihomeLa Fundació Infermeria i Societat (FIS) neix el 2015 per acord de l’Assemblea General Ordinària del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona amb la missió d’impulsar el compromís amb el progrés del coneixement i el desenvolupament de les cures infermeres en benefici de la salut de les persones i la seva capacitat d’autocura a partir dels principis i valors de la disciplina infermera.

Així doncs, Infermeria i Societat neix per coordinar els esforços de les infermeres, a nivell individual i col·lectiu, i els d’altres institucions i empreses afins a la nostra missió per fomentar la salut, el benestar i la salut de les persones i de la comunitat que integren.

La manera de fer-ho que creiem més eficient és treballar per a la implementació de les cures infermeres ja que l’evidència científica mostra que aquelles societats on els ciutadans accedeixen a cures infermeres de qualitat i suficients, viuen millor i més temps.

La nostra tasca s’emmarca en quatre valors bàsics: la responsabilitat social i sobre tot allò que fem, el compromís amb la nostra missió i la societat, la transparència en la gestió dels recursos dels que disposem i la cooperació com a forma bàsica de treball.

Consulta els nostres estatuts

A banda dels nostres estatuts també ens regim pel parc general de gestió de les fundacions catalanes recollit per la Coordinadora Catalana d'Entitats.

Donatius

Considera donar suport als nostres esforços. Contribueix a fer més forta la infermeria.


Col·laboradors

Empreses i institucions que ens han donat suport:

ama seguros logo bancsabadell