Carrer Pujades 350, 08019, Barcelona - Espanya +34 932 128 108
Slider

Notícies

La Fundació d’Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu, reconeguda per la seva singularitat en el model assistencial i l’alt impacte a la població atesa

La Fundació d’Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu (FAD-SJD) es va constituir des d’una mirada assistencial infermera per atendre col·lectius de persones amb dependència i d’alta complexitat així com persones amb risc d’exclusió social. En el fet d’atendre aquestes dues realitats i sota la mirada holística infermera fa del projecte una iniciativa singular amb un alt impacte en la millora de la qualitat de vida de les persones i col·lectius que atén.

Es reconeix amb el Premi Infermeria i societat 2018 a Entitats al Servei d’Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu (FAD-SJD) per la millora de la qualitat de vida de la població que es beneficia del projecte, per la implementació d’un model de cures infermeres sota el lideratge infermer i pel desplegament de projectes formatius en l’àmbit de cuidadors amb un impacte positiu, tant per la persona dependent, com per als cuidadors.

La infermera Ana Pérez Carmona va trobar en l’Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu el suport que necessitava per posar en marxa la FAD-SJD, en actiu des de 2011. Pérez destaca «la necessitat de posar la mirada infermera» en les situacions de dependència i que va més enllà de les necessitats més bàsiques. «Hi ha moltes necessitats no cobertes que són les que intentem tractar, de forma holística, amb una mirada integral i proactiva», explica la infermera.


Aquesta mirada va donar lloc a un projecte assistencial en el que es te cura de dos grans grup i que té el seu àmbit d’actuació a Barcelona i l’àrea metropolitana:

Les persones i famílies amb una situació de dependència:

  • Persones grans: amb pèrdua d’autonomia, riscos i limitacions per a les activitats de la vida diària; persones amb severes o grans dependències, persones en situació de convalescència per problemes de salut aguts o crònics i gestió de serveis infermers de comunitats religioses.
  • Persones amb problemes de salut mental, així com tutelades o incapacitades que necessiten suport i/o acompanyaments per activitats lúdiques o terapèutiques.
  • Persones en fase de final de vida, amb necessitats d’atenció i cures pal·liatives, amb les quals sovint es treballa amb equips de PADES.
    Infants en situació de pluridiscapacitat, malalties cròniques i famílies o cuidadores amb necessitats de descans.


Persones en risc d’exclusió social com ara aturats de llarga durada o persones procedents d’altres països i sense recursos

A aquests col·lectius se’ls forma amb l’objectiu que adquireixin els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per oferir una atenció de qualitat a les persones i famílies que s’atenen. Els coneixements de la professió infermera aporten un marc de competències a cuidadors professionals per tal de garantir la qualitat de les atencions de suport que puguin adreçar a persones en situació de dependència.

quest programa està creat com un treball en xarxa, amb diferents aliances, col·laboracions i projectes amb entitats com: el Campus Docent SJD, Càritas BCN, Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) o l’Ajuntament de Barcelona, entre d’altres.

El programa formatiu es desenvolupa tant com a formació acreditada i homologada com amb formació de títol propi. Els participants se’ls ofereix un programa d’inserció laboral formant part de la borsa de treball de l’entitat.
«És un win-win», explica Ana Pérez, «és un model amb el que tothom hi surt guanyant, tant les famílies com els cuidadors.». «Tenim l’oportunitat d’acollir aquestes persones, formar-les i qui tinguin un projecte de vida, amb una cultura laboral i amb la sensibilitat i autonomia que les infermeres els podem transmetre», afegeix.

Es tracta d’un model assistencial, que compta amb una estructura de 17 persones i 160 treballadors, amb un alt impacte social que ha rebut ja diversos reconeixements com Premi Especial al millor programa d’inserció 2015, concedit per “la Caixa”, el Premi Hospitalitat OHSJD 2017 pel compromís amb les persones vulnerables i el Premi a la Innovació Social a la IV Jornada Implementar la RSE Apunts - Universitat Abat Oliba CEU.
En aquests fundació, el lideratge infermer està en totes les fases i accions. Les infermeres que hi treballen realitzen funcions directives i de lideratge, funcions docents, assistencials, gestores i de col·laboració.
Des que es va iniciar la tasca assistencial i fins el 2018, s’han atès 3.053 persones/famílies i s’han format un total de 846 persones, 272 de les quals han estat inserides laboralment.

 

 

Donatius

Considera donar suport als nostres esforços. Contribueix a fer més forta la infermeria.


Col·laboradors

Empreses i institucions que ens han donat suport:

ama seguros logo bancsabadell