Carrer Pujades 350, 08019, Barcelona - Espanya +34 932 128 108
cap-noticies2.jpeg
cap-noticies2.jpeg

Notícies

La Fundació Infermeria i societat amplia els terminis d'execució de les ajudes a projectes de recerca infermera degut a la situació de pandèmia per la covid-19

Donada la situació de crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia, la Fundació Infermeria i societat ha decidit prorrogar un any els terminis d'execució dels tots projectes finançats. Aquesta mesura s’ha pres per garantir la consecució dels seus objectius i minimitzar els efectes que aquesta crisi ha pogut ocasionar en el desenvolupament dels projectes a partir del mes de març de 2020.

De manera excepcional, aquesta prorroga no computarà a efectes de demanar una altra pròrroga per via normalitzada, tal i com consta a les bases de la convocatòria.

Per tal de poder fer efectiva la pròrroga extraordinària, les investigadores i investigadors principals hauran de sol·licitar-la a través de la plataforma BDRecerca, mitjançant el document de l’annex 2 de pròrroga (vegeu el Manual de Sol·licitud d’ajudes per a l’investigador).

La data límit per sol·licitar aquesta pròrroga extraordinària és el 15 d’octubre de 2020. La Fundació, a través de l’Àrea de Recerca, valorarà aquesta petició i donarà resposta per escrit a través de la plataforma.

Donatius

Considera donar suport als nostres esforços. Contribueix a fer més forta la infermeria.


Col·laboradors

Empreses i institucions que ens han donat suport:

ama seguros logo bancsabadell